BD-FOAM s.r.o.
Kragujevská 4A, 010 01 Žilina, Slovenská Republika

IČ DPH: SK2020106572
Daňový úrad Žilina 1, Číslo zápisu 694/3100/114639/01

Tel./Fax: +421 41 500 13 55 - 57
 

Oddelenie predaja matracov / department of mattresses:
Vedúca predaja/manager of department
Martina Závodská
Email: martina.zavodska@bdfoam.sk
Tel.: +421 41 500 13 55

 

Oddelenie predaja matracov / department of mattresses:
Vedúca predaja/manager of department
Dana Vavrová
Email: dana.vavrova@bdfoam.sk
Tel./Fax : +421 41 500 13 56

Ekonomické oddelenie / Economics department:
Vedúci ekonomického oddelenia/manager of department
Ing. Tibor Kramár
Email: tibor.kramar@bdfoam.sk
Tel.: +421 41 500 13 55
Riaditeľ / CEO:
Obchodný manažér/Bussiness manager
Ing. Ďurajka Daniel, MBA
Email: dano.durajka@bdfoam.sk
Tel.: +421 41 500 13 57